top of page

MARSİLYA'DAN ANKARA'YA ANADOLU'NUN SAVAŞÇI KAVMİ GALATLAR

Güncelleme tarihi: 17 May 2021

Değerli Dostlar,


Bugün Anadolu'da bir tarih yolculuğuna çıkalım istedim.


Labirentlere çok dalmadan

ayrıntılarda yolumuzu kaybetmeden...

Keyifli bir seyahat olsun.


Galatlardan bahsedeceğim bugün size. Aslında onların izini Anadolu'nun ve de dünyanın pek çok yerinde

görmek mümkün.


Tarihi kaynaklara göre M.Ö. 6 yüzyıldan itibaren varlıklarını takip edebiliyoruz.

Güney Fransa'nın Marsilya bölgesinde tarım sevmez, üretimden çok hazzetmeyen, savaşçı, dik başlı, cesur, dediğim dedik, çaldığım düdük bir kavim.


Genellikle yağmaya alışıklar.


Et kurutmada üzerlerine yok. Buğday ekmeyi sevmiyor ama yemeyi seviyor ve nefis

ekmekler yapıyorlar ki aynı ekmek midir bilemem ama bugün GALETA dediğinizde dünyanın neresine gitseniz bulmanız mümkün. Hatta GALETA UNU için çok uzağa gitmenize gerek yok zira hemen hepimizin buzdolabında bulunuyor..


Roma'nın en çok başını ağrıtan topluluklardan biri.Fransız'ların meşhur Asterix serisini hatırlayalım.

Galyalılar ve Romalılar.

Gayriciddi düzensiz bir askeri hiyerarşileri olmamakla beraber Romalı askerleri paket yaparlar hep. İksirlerle uğraşmayı severler, yemeye içmeye, şölenlere bayılırlar.

İşin eğlencelik kısmı bir yana göç etmeyi seven ya da göç etmekten hiç çekinmeyen bir kavim.

Kendilerini korumak konusunda hiç korkuları yok. Ancak girdikleri bölgenin korunmaya ihtiyacı olduğunu biliyorlar.


Hani bir zaman otopark mafyası diye bir şey vardı. Arabanızı gayet uygun bir yere koyduktan sonra

bir arkadaş gelir para isterdi. İstemezseniz vermeyin ama çizerler abi arabanızı buralar tekin değil derlerdi. İşte o hesap GALATLAR bir krallığın toprağına girdiklerinde başınızı yastığa huzurla koymak istiyorsanız olağanüstü bir vergi istiyorlardı. Adına da GALATİKA deniyordu.


Önce İtalya'ya yöneldiler ve Capitol dışında tüm Roma'yı işgal ederek ağırlığınca altın karşılığında serbest bıraktılar. Sonra sırasıyla, Makedonya, Balkanlar, Trakya ve Anadolu'ya geldiler.

Tabi ki onca yolu gelmişken İstanbul'u ziyaret etmeden geçemezlerdi.


279'da Yunanistan'daki Delphi kentini yağmaladılar. Aynı yıl İstanbul'un (Byzantion) karşısındaki tepeye karargâh kurarak kenti tehdit ettiler.


Uzun pazarlıklar sonucu Byzantion'lular Galatların kenti surlarla çevirmemesi şartıyla Adapazarı civarına yerleşmesini kabul ederek İstanbul Boğazından geçmelerine yardım etmeyi kabul etti. Bir kışı İstanbul'da geçiren Galatlardan bir kısmı İstanbul'da kalarak asimile oldu. Bugün GALATA olarak bilinen bölgenin isminin Galatlar'dan geldiği söylenir.


Bugün Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek için şimdi dahi bir kaç yolunuz var.


1- İstanbul boğazı üzerinden bir köprü, altından bir tünel ya da ara vapuru.

2-Gelibolu- Lapseki arabalı vapur.


GELİBOLU GELİBOLU GELİBOLU...

Meşhur sahil beldemiz. Eski ismi GALLİPOLİ. Tanıdık geldi değil mi? Yani GALLERİN şehri.


Galatlar Anadolu'ya geçmek için Çanakkale boğazı yani Hellespontos'u seçmişler.

Şehre de isimlerini verdiklerine göre anlıyoruz ki selam verip geçmemişler.

Aslında davet üzerine gelmişler.

Zamanının Bithnia (bugünkü İznik ve çevresi ) Kralı Nikomedes 'ın davetiyle gelmişler. Kralımız kardeşiyle egemenlik sorunu yaşayınca Tr


akya civarındaki Galatlardan yardım istemiş anlayacağınız. Tabi ki ücreti mukabilinde.

Zira Galatlar boşa kılıç sallamıyorlardı dostlar. Ücretli asker olarak pek çok ordu içinde onları görebilirdiniz.

Artık Anadolu'dadırlar.

Yalnız savaşçı erkekler değil , kadınları, çocukları ve aileleriyle yaklaşık 20,000 kişi.

Önce Batı Anadolu Sangarios ( Bugünkü Sakarya ırmağı) çevresinde yerleşiyorlar.

Ege Bölgesini yağmalıyor Milet şehrini bir süre ele geçiriyorlar. Yalnızca Bergama Kralı Eumenes'e yenilerek Orta Anadolu'ya geçiyorlar.


Aslına bakarsanız üç boy halinde geliyorlar. Tarih M.Ö. 277

Her bir boy bir bölgeye dağılıyor.


Tektosaglar,(Volk) adlı bir Kelt kavminin boyuydular. Tektosages, keltçe "servet arayanlar" demektir.

Trokmiler,

Tolistoboglar .

Yaşam alanları bugün İç Anadolu bölgesi sınırları içinde aslında çok bildik yerler.

ANKARA- ÇORUM - YOZGAT- ESKİŞEHİR


Ancyra - Bugünkü Ankara

Pessinus- Sivrihisar

Tavium -Yozgat-BüyüknefesGordion- Ankara- Polatlı


Bulundukları bölgeye de Anadolu uygarlıkları haritalarında GALATYA deniliyor.

Büyük İskender sonrası Anadolu'daki karışık siyasi coğrafyada Orta Anadolu'yu kendilerine yer edinen Galatlarımız yavaş yavaş yerleşik hayata geçiyor ve önce Helenize oluyor sonra da İmparator Augustus zamanında M.Ö. 25'te Roma idaresine giriyorlar. O dönemin Ancyra Kralı

Roma'ya ve İmparator Augustus'a saygısını göstermek için Ankara'da bir tapınak yaptırıyor.


Tapınağın bir duvarı hala ayaktadır.

İmparator Augustus'un kendi dilinden yaşam hikayesi( Res Gestae) burada hala mevcuttur. Görmek için Ankara Hacı Bayram Veli Hazretlerinin makamına gitmeniz kafidir. Tapınaktan geriye kalan duvar Hacı Bayram Veli Camisinin tam yanında, Kabrin arkasındadır.


Hristiyanlık'ın Anadolu'ya yayılması için Aziz Pavlus' un ziyaretini yaptığı sırada mektuplarını buradaki Hristiyanlara yazdığı söylenir. GALATYALILARA MEKTUPLAR. Yeni Ahit dokuzuncu kitap.


Değerli dostlar çok mu ağırlaştık.


Biraz da magazin yapıp yavaş yavaş konuyu kapatalım.


GALATLAR,Romalılar'ın Galli dediği bol pantolonlu savaşçıların,

Sucuk, bira ve Galeta ekmeğinin ustalarının,

Hayvan yetiştiricisi, et kurutarak saklamayı çok iyi bilenlerin çocukları,


Angora isimli ünlü keçilerin çobanları.

Antik devirlerin, savaş meydanında çıplak savaşan, ölümü hiçe sayan,

Helen Tanrı'larıyla dalga geçen gözü kara savaşçıları.

Toprak Ana'nın çocukları.
ANGARA bebeleri , anlayacağınız...


Pekiyi,

Üç boy Makedonya'dan Trakya'ya oradan da Anadolu'ya Ankara'ya kadar geldi.


Diğerlerine ne oldu?Galya sınırları Fransa'nın yanı sıra günümüzdeki Kuzey İtalya, Belçika, İsviçre'nin batısı, Hollanda'nın bazı kısımlarıyla Almanya'daki Ren Nehri'nin batı kıyısındaki bölgelerdi.


Roma İmparatoru Sezar döneminde 12 yıl süren savaşlardan sonra GALYA tamamen Roma İmparatorluğunun eline geçti.

Romalılar Galyalıların dinlerine ve kültürlerine başta karışmadılar.

Latince öğrenmeye başlayan gözü pek savaşçı Galyalılardan bir süre sonra Galya Roman adı verilen bir uygarlık doğdu.Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkıldıktan sonra Galya - Romalılar, Frank adını benimsediler.


Bugünkü Fransızların ataları oldular ve ülke de Fransa adını aldı.


Orta Avrupa'dan Britanya'ya göçen topluluklarda orada bulunan Keltlerle kaynaştılar.

Meşhur Hollywood yapımı Braveheart'ta , bu gözü kara savaşçılarda aynı izleri görürüz.


Tektosagların Anadolu'ya göç eden kolundan a


yrı olarak bir diğer kolu Tolosa'da (günümüzde Fransa'nın Toulouse şehri ) yerleşmiştir.


Değerli Dostlar,


İşte sizlere Marsilya'dan, Toulouse'dan, Ankara'ya Çorum'a Yozgat'a , Eskişehir'e,

Romalı meşhur İmparator Sezar'dan Galyalılara, hala kullandığımız takvime kendi ismini ay olarak ekleten İmparator Augustus'tan Hacı Bayram Veli'ye, Bergama'dan Aziz Pavlus'a uzanan bir hikaye.


İçinde ve sonrasında henüz anmadığımız ve anılacak kim bilir daha kimler ve neler var?


Tarihini seven ANADOLU'ya baksın dostlar.


Galatların izini daha da sürmek isteyen Grekçe konuşan Orta Anadolu'nun Hristiyan Türkleri Karamanlislere,

Ya da uzunca süre Osmanlı hakimiyetine girmeyen Türkçeyi resmi dil ilan eden Türk ve Müslüman Karamanoğulları Beyliğine baksın derim.
Belki bir ara ona da beraber bakarız.
Tarihle kalın, merakla kalın.


Rotamız ANADOLURotamız İNSAN
Son Yazılar

Hepsini Gör
Post: Blog2_Post
bottom of page